Ubezpieczenie OC na praktyki

Kod Pośrednika Bezpieczny.PL OC Praktyki

Do czego potrzebne jest ubezpieczenie OC praktyki?

Ubezpieczenie OC na praktyki gwarantuje odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody wyrządzone podczas odbywania praktyk studenckich. Jeśli na przykład przewrócimy dystrybutor z wodą w zakładzie pracy i uszkodzimy go, to ubezpieczyciel pokryje szkodę majątkową przez nas wyrządzoną. Jeśli w trakcie praktyk przez przypadek strącimy z biurka firmowego smartfona, to zakład ubezpieczeń także zapłaci za takie zdarzenie. Jeśli na przykład oblejemy inną osobę gorącą kawą w wyniku czego dozna ona oparzeń, to zakład ubezpieczeń również pokryje szkodę na zdrowiu i życiu, którą wyrządziliśmy osobie trzeciej. Musimy pamiętać o tym, że ubezpieczenie OC działa nie tylko w trakcie odbywania praktyk studenckich. OC praktykanta działa także w obrębie czynności życia prywatnego. Jeśli rozlejemy kawę na laptop naszego współlokatora w akademiku, to zakład ubezpieczeń również będzie ponosił odpowiedzialność za takie zdarzenie. Powinniśmy wiedzieć, że szkody wyrządzone na ludzkim życiu i zdrowiu są pokrywane w całości. Jeśli chodzi o szkody w majątku osób trzecich, to są dla nich stosowane niewielkie udziały własne. Dla szkód majątkowych wyrządzonych na uczelni stosowany jest udział własny w wysokości 50 zł (czyli taką kwotę w odszkodowaniu muszę dołożyć z własnej kieszeni). Dla pozostałych szkód majątkowych stosowany jest udział własny 200 zł lub 10% i nie mniej niż 200 zł jeśli szkoda miała miejsce poza terytorium RP. Przykładowo jeśli uszkodzimy na uczelni projektor multimedialny, a wartość nowego wyniesie 1500 zł, to Generali z ubezpieczenia OC praktyki wypłaci 1450 zł, a my będziemy zobowiązani pokryć koszty w wysokości 50 zł. Pamiętajmy jednak, że ubezpieczenie OC na praktyki jest bardzo tanie i kosztuje od 7 zł do 18 zł więc udziały własne są zrozumiałym elementem przy tak niskiej składce.

Czy naprawdę potrzebuję OC na studiach i praktykach?

Większość pracodawców wymaga ubezpieczenia OC przed rozpoczęciem praktyk. Będzie ono wymagane również przez Twojego opiekuna praktyk studenckich z ramienia uczelni. Także jedyne co możemy zrobić, to po prostu zakupić wymagane ubezpieczenie OC na praktyki. Pamiętaj, że z naszym Kodem Pośrednika cała polisa jest tańsza o 10% ! Istnieje wiele opinii dotyczących faktycznej jakości ubezpieczenia OC praktykanta. Chodzi o kwestię odpowiedzialności ze strony osoby sprawującej nadzór nad studentem. Każdy przedsiębiorca zawsze wyznacza osobę odpowiedzialną za studenta w zakładzie pracy. Ta osoba organizuje mu zakres pracy i obowiązków. Przyjęło się, że ta osoba jest także odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez studenta. Jednak zgodnie z praktyką ubezpieczeniową nie spotkaliśmy się z roszczeniami zwrotnymi do opiekuna studenta. Wobec tego zasadnym i logicznym wydaje się zakupienie przez studenta ubezpieczenia OC praktyki, które na dodatek nie jest wygórowane cenowo.

Ubezpieczenie OC na praktyki w Generali Bezpieczny.pl

Zalety OC praktykanta - Kod Pośrednika Bezpieczny.pl - 02197

  • Klauzula OC praktykanta jest dostępna tylko przy łącznym zakupie z ubezpieczeniem NNW studenta,
  • Bardzo niska składka w stosunku do wysokości oferowanych sum ubezpieczenia,
  • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z odbywaniem praktyk studenckich,
  • Ubezpieczenie OC na praktyki działa także w obrębie czynności życia codziennego, w Polsce i zagranicą,
  • Wykorzystując Kod Pośrednika Bezpieczny.pl 02197 otrzymasz rabat także na klauzulę OC,
  • Otrzymujesz wsparcie dedykowanego Pośrednika Bezpieczny.pl, w razie niejasności dotyczących zakresu ochrony możesz się do niego zwrócić z prośbą o pomoc.